voor psychologie, mediation, coaching en opleiding

De Praktijk  is een praktijk met verschillende diensten:


- Psychologische en Relationele behandelingen.

- Mediation en Coaching.

- Supervisie, Leertherapie, Cursussen en Opleiding.


              drs. Karel J. Teune  

         Klinisch psycholoog, psychotherapeut

                         Tutor RUG/PPO

 

 * De Praktijk voldoet aan het Kwaliteitsstatuut 2019 (zie: Psychologische hulp)


Mededelingen met betrekking tot openstelling De Praktijk en maatregelen

ter voorkoming van besmetting met het Corona-virus:


De Praktijk houdt zich aan de regelgeving en adviezen van het RIVM en de beroepsverenigingen.

Hierbij gelden de volgende afspraken:


- De Praktijk is open als de behandelaar klachtenvrij* is.

- De cliënt komt alleen naar De Praktijk als hij of zij klachtenvrij* is.

- Als de cliënt klachten heeft kan hij of zij een telefonische afspraak maken in plaats van naar De Praktijk te komen.

- De behandelaar en de cliënt houden 1,5 meter afstand en schudden elkaar niet de hand.

- Het therapiegesprek wordt 5 minuten eerder afgerond zodat cliënten elkaar niet hoeven te ontmoeten in de wachtruimte.


* Klachten: kortademigheid, temperatuurverhoging, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, hoesten, kuchen, diarree, ziek voelen,

  branderige ogen, vermoeidheid (met een vermoeden dat de klachten veroorzaakt worden door het Corona-virus).  


Wachttijd op 29 juli 2022:


De wachttijd voor een intake in de Basis GGZ bedraagt momenteel: wachttijd tot januari/februari 2023.

De wachttijd voor een behandeling in de Basis GGZ bedraagt momenteel: wachttijd tot maart/april 2023.


De wachttijd voor een intake in de Specialistische GGZ bedraagt momenteel: wachttijd tot januari/februari 2023.

De wachttijd voor een behandeling Specialistische GGZ bedraagt momenteel: wachttijd tot maart/april 2023.


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat, binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaarbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de Treeknorm).


http://www.nvgzp.nl/templates/orm/images/header.png Vledderweg 28 8381 AC Vledder 0521 - 34 43 72 email@depraktijkinfo.nl